Đắp mặt nạ

MẶT NẠ GIẤY

GIÁ

Mặt nạ giấy Việt Nam

35,000

Mặt nạ giấy Hàn Quốc

40,000
50,000

Mặt nạ giấy Đài Loan

45,000
50,000

Mặt nạ giấy Nhật Bản

45,000
50,000

Mặt nạ lột mụn cám

35,000

CHĂM SÓC DA MẶT

GIÁ

Rửa mặt, tẩy trang

30,000

Tẩy tế bào chết

40,000