Gội đầu vitamin C

DẦU GỘI VN, DƯỠNG XẢ NALULU

GIÁ

Gội phun Vitamin C (20 phút)

80,000

Gội phun Vitamin C (45 phút)

120,000

Gội phun Vitamin C (60 phút)

150,000

GỘI PHUN VITAMIN C VỚI DẦU GỘI NHẬP KHẨU + 30,000

TẨY TRANG, TẨY TẾ BÀO CHẾT + 40,000

Ủ - HẤP DƯỠNG TÓC

GIÁ

Hấp dầu Collagen

200,000

Hấp dầu công nghệ nano

500,000

Ủ tóc với dưỡng chất

120,000