Hawaii Nail

THƯ GIÃN PHONG CÁCH HAWAII

GIÁ

Tẩy tế bào chết bàn tay

80,000/Bộ

Tẩy tế bào chết bàn chân

120,000/Bộ

Thư giãn đôi tay xinh

80,000/Bộ

Thư giãn đôi chân

100,000/Bộ

Bào gót chân

150,000/Bộ

Combo thư giãn

250,000/Bộ

Nalulu Nailcare

350,000/Bộ

Chăm sóc gót hồng Nalulu

200,000/Bộ

Nalulu Nailcare Deluxe

450,000/Bộ

CHILDREN'S SERVICES

GIÁ

Cắt móng tay & chân

40,000

Thư giãn bồn ngâm

100,000

Combo điệu xinh

180,000