phun theu – điêu khắc

ĐIÊU KHẮC

GIÁ

Điêu khắc chân mày

3,000,000

Điêu khắc chân mày kết hợp OMBRE

2,800,000

PHUN

GIÁ

Phun mày OMBRE

2,500,000

Phun mày tán bột

2,000,000

Phun môi collagen

3,000,000

Phun môi Aquarell

3,500,000

Phun mí mở tròng

1,200,000

Phun mí Eyeliner

1,500,000