Tóc nam

TÓC NAM

GIÁ

(SIZE L + 100,000)

Cắt tóc nam (có gội sạch và sấy)

120,000

Nhuộm/Uốn/Duỗi/Phục hồi

300,000/1DV

Cạo mặt, tỉa lông mày

30,000/1DV

Gội đầu vitamin C (45 phút)

120,000

NHUỘM HIGHLIGHT (SIZE:+150,000)

Hàn Quốc

300,000

Tigi Mỹ

400,000

HẤP DẦU

Hấp dầu

150,000

Hấp dầu phủ Nano

300,000

TÓC BABY

GIÁ

Cắt tóc baby nữ

70,000

Cắt tóc baby nam

50,000

Gội sạch

+ 30,000

Nhuộm/uốn/duỗi/tẩy tóc

300,000

Size L: + 50,000

COMBO 1

350,000 (SIZE L+50,000)

- Cắt, gội sạch

- Uốn/duỗi/nhuộm (1 trong 3)

COMBO 2

250,000 (SIZE L+50,000)

- Cắt, gội sạch

- Hấp dầu

COMBO HAWAII

300,000 (SIZE L+50,000)

- Cắt, gội sạch, ngâm bồn chân massage

- Cắt móng, sơn thường, vẽ 2 móng