Tóc

NHUỘM

GIÁ

(SIZE S-M-L + 150,000)

Nhuộm Hàn Quốc

600,000

Nhuộm Tigi Mỹ

800,000

Highlight Hàn Quốc

600,000

Highlight Tigi Mỹ

800,000

HIGHLIGHT TẠO KIỂU

Vàng Trắng

50,000/light

Màu khác

100,000/light

PHỤC HỒI TÓC

GIÁ

(SIZE S-M-L + 150,000)

Tóc thường

700,000

Tóc yếu

900,000

Tóc nhũng, đứt, gãy

1,200,000

HẤP DẦU

GIÁ

Hấp dầu collagen

200,000

Hấp dầu công nghệ Nano

500,000

SỬA CHỮA TÓC

GIÁ

(SIZE S-M-L + 100,000)

Nhuộm chân tóc

200,000

Nhuộm chân tóc phủ Bạc thảo dược Hàn Quốc

300,000

Nhuộm Tigi Mỹ

300,000

Xã tóc xù

300,000

Duỗi chân tóc

300,000

Duỗi phủ ngoài

200,000

TẨY NÂNG NỀN MÀU TÓC DAVINES Ý:

GIÁ

600,000 (SIZE S-M-L+150,000)

GỘI ĐẦU

GIÁ

Gội đầu - Massage cổ vai gáy

120,000